Zrealizowane projekty

Przedstawione projekty zostały zrealizowane samodzielnie lub we współpracy

Wszystkie projekty
Remont dworku w Szydłowie
Budowa szkoły w Jarostach
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Bukowcu
Budowa hali produkcyjno - magazynowej w Górze Kalwarii
Budowa zakładu produkcji betonu
Budowa magazynu wysokiego składowania firmy Motyl
Budowa reaktorów oczyszczalni ścieków w Rząśni
Budowa obiektu magazynowo - biurowego firmy Zeltech
Budowa kompleksu rekreacyjnego - sportowego w Łasku